PRASA I KOLPORTAŻ

Na rosyjskim rynku dostępne mamy formaty reklamowe w dziennikach (w większości) dotowanych przez rząd federalny jak i w rozwiniętym sektorze magazynów opinii dedykowanych dla różnego rodzaju grup docelowych.


Dodatkowo oferujemy s
kuteczną (gwarantujemy kontrolę i raport z realizacji) dystrybucję/kolportaż oferty handlowej, gazetek promocyjnych i in. oraz produkcję wszelkich materiałów drukowanych w Rosji.